הרשמה לכינוס יוזמות וחדשנות בהוראה והערכה 2018

אנו מתכבדים להזמינכם לכינוס בנושא: יוזמות וחדשנות בהוראה והערכה.
הכינוס יתקיים ביום שלישי ה – 04.12.18 בין השעות 9:00 – 14:00, במרכז לקידום הלמידה וההוראה, אולמן 213.
ההשתתפות ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה.

מצורפת ההזמנה.