הרשמה לכינוס יוזמות וחדשנות בהוראה והערכה 2018

אנו מתכבדים להזמינכם לכינוס בנושא: יוזמות וחדשנות בהוראה והערכה.
הכינוס יתקיים ביום שלישי ה – 04.12.18 בין השעות 9:00 – 14:00, במרכז לקידום הלמידה וההוראה, אולמן 213.

תודה על נכונותכם להשתתף בכנס. מפאת ריבוי המשתתפים ההרשמה, בשלב זה, לאנשי טכניון בלבד. לצורך הרשמה יש לפנות לד"ר אביגיל ברזילי.

מצורפת ההזמנה