סדנאות

 

הנכם מוזמנים לסדרת סדנאות חווייתיות, אשר תתקיימנה במרכז לקידום הלמידה וההוראה.

במסגרת הסדנאות נתמקד במאפיינים של הוראה יעילה ובכללם:  כיצד ללמד בבהירות, כיצד לעודד מעורבות בלמידה ולהעלות את רמת המוטיבציה והעניין , וכיצד ליישם עקרונות של למידה פעילה. כמו כן נציג שיטות הוראה חדשניות המשלבות פתרון בעיות, למידה בקבוצות ושימוש בטכנולוגיות חדשניות.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

סדנאות מרצים

הוראה מתוקשבת בקורסים בטכניון
 • מועד: יום ראשון, 10/11/19, שעה 09:00 – 1030
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • כיצד לקדם למידה פעילה ואינטראקטיבית באמצעות מערכת Moodle
  • למידה שיתופית באמצעות מערכת Moodle
  • שילוב מגוון סוגי הערכה באמצעות מערכת Moodle: מבחנים, מטלות מקוונות, הערכת עמיתים ומשובים
שילוב טכנולוגיות חדשניות בלמידה והוראה
 • מועד: יום ראשון, 17/11/19 , שעה 09:00 – 10:30
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב וד"ר עליזה מלק
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סטודנטים מעורבים הם סטודנטים לומדים. כיצד נעודד מעורבות פעילה באמצעות Socrative?
  • כיצד נעודד קריאה של הסטודנטים, כחלק מהלמידה, באמצעות Perusall.
ללמד בבהירות: אסטרטגיות הוראה התורמות להבנה של הסטודנטים
 • מועד: יום ראשון, 15/12/19 , שעה 09:00 – 10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר עליזה מלק, יועצות הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סדנה פעילה – דוגמאות לנושאים מדעיים – טכנולוגיים מורכבים וחקירת דרכים יעילות להסביר אותם.
  • ניסוח בהיר של שאלות ובעיות
  • טיפים לשיפור בהירות ההוראה
  • בדיקת הבנת הסטודנטים באמצעות Socrative.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה נושא לדוגמא מתוך הקורסים שאתם מלמדים שהינו מורכב להסבר.

הערכה ומבחנים
 • מועד: יום ראשון, 22/12/19 , שעה 09:00 – 10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר אירית ורטהיים
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:

במפגש נציג על קצה המזלג, אתגרים ועקרונות ביישום מהלכים של מדידה והערכה. בעיות שעולות במבחנים, מהו מבחן איכותי? תהליך ההכנה של מבחנים הוגנים, בדיקה והסקת מסקנות. מפגש יישומי המתבסס על דוגמאות רלוונטיות.

* יוצג מודל חדש של שאלות מסוג רב-ברירה. שילוב שאלות רב-ברירה דו-שכבתיות (TTMC) במבחן, כאשר בשכבה הראשונה נדרש פתרון חישובי למצב נתון, ובשכבה השנייה הנמקה לפתרון זה.

 

סדנאות למתרגלים

ניהול כיתה
 • מועד: יום ראשון, 03/11/19, שעה 09:00 – 10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר , יועצות הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
 • מהו ניהול כתה יעיל?
 • כיצד להגיב על התנהגות מפריעה במהלך שיעור?
 • תקשורת יעילה עם הסטודנטים
 • טיפים מעשיים לניהול כתה יעיל
הוראה מתוקשבת בקורסים בטכניון
 • מועד: יום ראשון , 10/11/19 , שעה 09:00 – 10:30
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • כיצד לקדם למידה פעילה ואינטראקטיבית באמצעות מערכת Moodle
  • למידה שיתופית באמצעות מערכת Moodle
  • שילוב מגוון סוגי הערכה באמצעות מערכת Moodle: מבחנים, מטלות מקוונות, הערכת עמיתים ומשובים
שילוב טכנולוגיות חדשניות בלמידה והוראה
 • מועד: יום ראשון, 17/11/19, שעה 09:00 – 10:30
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב וד"ר עליזה מלק
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סטודנטים מעורבים הם סטודנטים לומדים. כיצד נעודד מעורבות פעילה באמצעות Socrative?
  • כיצד נעודד קריאה של הסטודנטים, כחלק מהלמידה, באמצעות Perusall.
ללמד בבהירות: אסטרטגיות הוראה התורמות להבנה של הסטודנטים
 • מועד: יום ראשון, 24/11/19, שעה 09:00 – 10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר עליזה מלק, יועצות הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סדנה פעילה – דוגמאות לנושאים מדעיים – טכנולוגיים מורכבים וחקירת דרכים יעילות להסביר אותם.
  • ניסוח בהיר של שאלות ובעיות
  • טיפים לשיפור בהירות ההוראה
  • בדיקת הבנת הסטודנטים באמצעות Socrative.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה נושא לדוגמא מתוך הקורסים שאתם מלמדים שהינו מורכב להסבר.

פתרון בעיות: כיצד נעודד השתתפות פעילה של סטודנטים
 • מועד: יום ראשון , 01/12/19 , שעה 09:00 – 10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר, ד"ר עליזה מלק ומר יוסף לבנה – יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • פתרון בעיות: אסטרטגיות של מומחים לעומת טירונים
  • שלבים בפתרון בעיה
  • עבודה פעילה בקבוצות –  ניתוח בעיות לדוגמא
  • מודלים לשילוב עבודה בקבוצות קטנות עם דיון כיתתי.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה בעיה אופיינית מתחום הדעת שלכם, שתשמש לצורך ניתוח בסדנה.

הנגשת אתרים וקורסים בידי עורכי תוכן
 • מועד: יום ראשון, 08/12/19 , שעה 09:00 – 10:30
 • מנחה:מר נועם ברקוביץ, אגף מחשוב ומערכות מידע
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • החל מאוקטובר 2018 חלה חובה להנגיש תוכן דיגיטלי בקורסי מודל ובאתרי אינטרנט עבור אנשים עם מוגבלויות. הסדנה תפרט את דרישות החוק ותדגים הנגשת תכנים מסוגים שונים לאנשים עם מוגבלויות ראיה, מוגבלות מוטורית ומוגבלות קוגניטיבית. להרחבה קישור לקובץ מצורף: סילבוס הדרכות הנגשה.

 סדנאות עפ"י הזמנה של הפקולטה

חיבור מבחנים

להיות מרצים טובים יותר

למידה והוראה בעידן הטכנולוגי

סדנת מרצים

תכנון קורס בגישה ממוקדת למידה