סדנאות

 

הנכם מוזמנים לסדרת סדנאות חווייתיות, אשר תתקיימנה במרכז לקידום הלמידה וההוראה.

במסגרת הסדנאות נתמקד במאפיינים של הוראה יעילה ובכללם:  כיצד ללמד בבהירות, כיצד לעודד מעורבות בלמידה ולהעלות את רמת המוטיבציה והעניין , וכיצד ליישם עקרונות של למידה פעילה. כמו כן נציג שיטות הוראה חדשניות המשלבות פתרון בעיות, למידה בקבוצות ושימוש בטכנולוגיות חדשניות.

סדנאות מרצים

הוראה מתוקשבת בקורסים בטכניון
 • מועד: יום ד' 04/11/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב.
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • כיצד לקדם למידה פעילה ואינטראקטיבית באמצעות מערכת Moodle
  • למידה שיתופית באמצעות מערכת Moodle
  • שילוב מגוון סוגי הערכה באמצעות מערכת Moodle: מבחנים, מטלות מקוונות, הערכת עמיתים ומשובים

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

ללמד בבהירות – אסטרטגיות הוראה התורמות להבנה של הסטודנטים
 • מועד: יום א' 18/11/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר עליזה מלק, יועצות הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  •  סדנה פעילה – דוגמאות לנושאים מדעיים – טכנולוגיים מורכבים וחקירת דרכים יעילות להסביר אותם.
  • ניסוח בהיר של שאלות ובעיות
  • טיפים לשיפור בהירות ההוראה
  • בדיקת הבנת הסטודנטים באמצעות Socrative.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה נושא לדוגמא מתוך הקורסים שאתם מלמדים שהינו מורכב להסבר.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

למידה בצוותים במדעים והנדסה
 • מועד: יום א' 9/12/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר, ד"ר עליזה מלק ומר יוסף לבנה – יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

פתרון בעיות: כיצד נעודד השתתפות פעילה של סטודנטים
 • מועד: יום א' 23/12/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר, ד"ר עליזה מלק ומר יוסף לבנה – יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • פתרון בעיות: אסטרטגיות של מומחים לעומת טירונים
  • שלבים בפתרון בעיה
  • עבודה פעילה בקבוצות –  ניתוח בעיות לדוגמא
  • מודלים לשילוב עבודה בקבוצות קטנות עם דיון כיתתי.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה בעיה אופיינית מתחום הדעת שלכם, שתשמש לצורך ניתוח בסדנה.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

הערכה לשם למידה
 • מועד: יום א' 06/01/19 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר אירית ורטהיים
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

שילוב טכנולוגיות חדשניות בלמידה והוראה
 • מועד: יום א' 20/01/19 9:00-10:30
 • מנחהד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב וד"ר עליזה מלק יועצת הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סטודנטים מעורבים הם סטודנטים לומדים. כיצד נעודד מעורבות פעילה באמצעות Socrative?
  • כיצד נעודד קריאה של הסטודנטים, כחלק מהלמידה, באמצעות Perusall.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

סדנאות למתרגלים

סדנת מתרגלים חדשים
 • מחזור א: 7/10/2018 – 11/10/2018
 • מחזור ב: 14/10/2018 – 18/10/2018
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2

לקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

הוראה מתוקשבת בקורסים בטכניון
 • מועד: יום ד' 28/10/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב.
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • כיצד לקדם למידה פעילה ואינטראקטיבית באמצעות מערכת Moodle
  • למידה שיתופית באמצעות מערכת Moodle
  • שילוב מגוון סוגי הערכה באמצעות מערכת Moodle: מבחנים, מטלות מקוונות, הערכת עמיתים ומשובים

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

ללמד בבהירות – אסטרטגיות הוראה התורמות להבנה של הסטודנטים
 • מועד: יום א' 11/11/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר עליזה מלק, יועצות הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  •  סדנה פעילה – דוגמאות לנושאים מדעיים – טכנולוגיים מורכבים וחקירת דרכים יעילות להסביר אותם.
  • ניסוח בהיר של שאלות ובעיות
  • טיפים לשיפור בהירות ההוראה
  • בדיקת הבנת הסטודנטים באמצעות Socrative.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה נושא לדוגמא מתוך הקורסים שאתם מלמדים שהינו מורכב להסבר.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

למידה בצוותים בתרגולים בטכניון
 • מועד: יום א' 25/11/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר, ד"ר עליזה מלק ומר יוסף לבנה – יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

פתרון בעיות: כיצד נעודד השתתפות פעילה של סטודנטים
 • מועד: יום ג' 16/12/18 9:00-10:30
 • מנחה:ד"ר גלית בוצר, ד"ר עליזה מלק ומר יוסף לבנה – יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • פתרון בעיות: אסטרטגיות של מומחים לעומת טירונים
  • שלבים בפתרון בעיה
  • עבודה פעילה בקבוצות –  ניתוח בעיות לדוגמא
  • מודלים לשילוב עבודה בקבוצות קטנות עם דיון כיתתי.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה בעיה אופיינית מתחום הדעת שלכם, שתשמש לצורך ניתוח בסדנה.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

הערכה לשם למידה
 • מועד: יום א' 30/12/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר אירית ורטהיים
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

שילוב טכנולוגיות חדשניות בלמידה והוראה
 • מועד: יום א' 13/01/19 9:00-10:30
 • מנחהד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב וד"ר עליזה מלק יועצת הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סטודנטים מעורבים הם סטודנטים לומדים. כיצד נעודד מעורבות פעילה באמצעות Socrative?
  • כיצד נעודד קריאה של הסטודנטים, כחלק מהלמידה, באמצעות Perusall.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

 סדנאות עפ"י הזמנה של הפקולטה

חיבור מבחנים

להיות מרצים טובים יותר

למידה והוראה בעידן הטכנולוגי

סדנת מרצים

תכנון קורס בגישה ממוקדת למידה