סדנאות

 

הנכם מוזמנים לסדרת סדנאות חווייתיות, אשר תתקיימנה במרכז לקידום הלמידה וההוראה.

במסגרת הסדנאות נתמקד במאפיינים של הוראה יעילה ובכללם:  כיצד ללמד בבהירות, כיצד לעודד מעורבות בלמידה ולהעלות את רמת המוטיבציה והעניין , וכיצד ליישם עקרונות של למידה פעילה. כמו כן נציג שיטות הוראה חדשניות המשלבות פתרון בעיות, למידה בקבוצות ושימוש בטכנולוגיות חדשניות.

סדנאות מרצים

על קוגניציה, למידה והוראה עתידנית בסביבות מציאות מדומה ורבודה
 • מועד: יום א' 25/11/18 9:00-10:30
 • מנחה: מרצה: ד"ר רותם בנט, הפקולטה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

הוראה מתוקשבת בקורסים בטכניון
 • מועד: יום ד' 9/12/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב.
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • כיצד לקדם למידה פעילה ואינטראקטיבית באמצעות מערכת Moodle
  • למידה שיתופית באמצעות מערכת Moodle
  • שילוב מגוון סוגי הערכה באמצעות מערכת Moodle: מבחנים, מטלות מקוונות, הערכת עמיתים ומשובים

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

פתרון בעיות: כיצד נעודד השתתפות פעילה של סטודנטים
 • מועד: יום ג' 23/12/18 9:00-10:30
 • מנחה:ד"ר גלית בוצר, ד"ר עליזה מלק ומר יוסף לבנה – יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • פתרון בעיות: אסטרטגיות של מומחים לעומת טירונים
  • שלבים בפתרון בעיה
  • עבודה פעילה בקבוצות –  ניתוח בעיות לדוגמא
  • מודלים לשילוב עבודה בקבוצות קטנות עם דיון כיתתי.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

שילוב טכנולוגיות חדשניות בלמידה והוראה
 • מועד: יום א' 06/01/19 9:00-10:30
 • מנחהד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב וד"ר עליזה מלק יועצת הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סטודנטים מעורבים הם סטודנטים לומדים. כיצד נעודד מעורבות פעילה באמצעות Socrative?
  • כיצד נעודד קריאה של הסטודנטים, כחלק מהלמידה, באמצעות Perusall.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

הערכה ומבחנים
 • מועד: יינתן במתכונת של ייעוץ פרטני בתאום מראש
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר אירית ורטהיים
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:

במפגש נציג על קצה המזלג, אתגרים ועקרונות ביישום מהלכים של מדידה והערכה. בעיות שעולות במבחנים, מהו מבחן איכותי? תהליך ההכנה של מבחנים הוגנים, בדיקה והסקת מסקנות. מפגש יישומי המתבסס על דוגמאות רלוונטיות.

* יוצג מודל חדש של שאלות מסוג רב-ברירה. שילוב שאלות רב-ברירה דו-שכבתיות (TTMC) במבחן, כאשר בשכבה הראשונה נדרש פתרון חישובי למצב נתון, ובשכבה השנייה הנמקה לפתרון זה.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

ללמד בבהירות – אסטרטגיות הוראה התורמות להבנה של הסטודנטים
 • מועד: יום א' 27/01/19 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר עליזה מלק, יועצות הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  •  סדנה פעילה – דוגמאות לנושאים מדעיים – טכנולוגיים מורכבים וחקירת דרכים יעילות להסביר אותם.
  • ניסוח בהיר של שאלות ובעיות
  • טיפים לשיפור בהירות ההוראה
  • בדיקת הבנת הסטודנטים באמצעות Socrative.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה נושא לדוגמא מתוך הקורסים שאתם מלמדים שהינו מורכב להסבר.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

 

סדנאות למתרגלים

ללמד בבהירות – אסטרטגיות הוראה התורמות להבנה של הסטודנטים
 • מועד: יום א' 11/11/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר עליזה מלק, יועצות הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  •  סדנה פעילה – דוגמאות לנושאים מדעיים – טכנולוגיים מורכבים וחקירת דרכים יעילות להסביר אותם.
  • ניסוח בהיר של שאלות ובעיות
  • טיפים לשיפור בהירות ההוראה
  • בדיקת הבנת הסטודנטים באמצעות Socrative.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה נושא לדוגמא מתוך הקורסים שאתם מלמדים שהינו מורכב להסבר.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

על קוגניציה, למידה והוראה עתידנית בסביבות מציאות מדומה ורבודה
 • מועד: יום א' 25/11/18 9:00-10:30
 • מנחה: מרצה: ד"ר רותם בנט, הפקולטה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

פתרון בעיות: כיצד נעודד השתתפות פעילה של סטודנטים
 • מועד: יום א' 16/12/18 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר, ד"ר עליזה מלק ומר יוסף לבנה – יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • פתרון בעיות: אסטרטגיות של מומחים לעומת טירונים
  • שלבים בפתרון בעיה
  • עבודה פעילה בקבוצות –  ניתוח בעיות לדוגמא
  • מודלים לשילוב עבודה בקבוצות קטנות עם דיון כיתתי.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה בעיה אופיינית מתחום הדעת שלכם, שתשמש לצורך ניתוח בסדנה.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

שילוב טכנולוגיות חדשניות בלמידה והוראה
 • מועד: יום א' 30/12/18 9:00-10:30
 • מנחהד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב וד"ר עליזה מלק יועצת הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סטודנטים מעורבים הם סטודנטים לומדים. כיצד נעודד מעורבות פעילה באמצעות Socrative?
  • כיצד נעודד קריאה של הסטודנטים, כחלק מהלמידה, באמצעות Perusall.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

הערכה ומבחנים
 • מועד: יום א' 13/01/19 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר אירית ורטהיים
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:

במפגש נציג על קצה המזלג, אתגרים ועקרונות ביישום מהלכים של מדידה והערכה. בעיות שעולות במבחנים, מהו מבחן איכותי? תהליך ההכנה של מבחנים הוגנים, בדיקה והסקת מסקנות. מפגש יישומי המתבסס על דוגמאות רלוונטיות.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

Team Based Learning - למידה באמצעות צוותים
 • מועד: יום ה' 24/01/19 10:00-12:00
 • מנחה: ד"ר נעמי דיקמן, ראשת היחידה להערכה ולקידום ההוראה, הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, אוני' בר-אילן. הנציגה בישראל של קהילת Team-Based Learning האירופאית.
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:

שיטת הוראה המאפשרת למידה פעילה ברמות חשיבה גבוהות, תוך פיתוח מיומנויות של למידה בצוות/בקבוצה קטנה. במסגרת הסדנה יינתן חומר תיאורטי בשילוב התנסות והכנת יחידת לימוד (שיעור ) בשיטת TBL . למשתתפי הסדנה יינתנו כלים להכנת יחידות לימוד בשיטה חווייתית ומאתגרת, המשולבת במוסדות מובילים בהשכלה הגבוהה.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

 סדנאות עפ"י הזמנה של הפקולטה

חיבור מבחנים

להיות מרצים טובים יותר

למידה והוראה בעידן הטכנולוגי

סדנת מרצים

תכנון קורס בגישה ממוקדת למידה