חוברת למתרגל/ת בטכניון

"היום בתרגול על תורת השיערוך, הסברתי את ההטיה של משערך סטטיסטי דרך האנלוגיה לתהליך איפוס רובה כמו שהצעת. זאת הייתה אחלה דוגמה ומההתרשמות שלי כולם הבינו על מה מדובר". מעוניינים בעוד הצעות – מוזמנים להיעזר בחוברת למתרגל/ת

http://promoteach.net.technion.ac.il/files/2017/01/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf