צוות המרכז

ראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה

04-8292726
ד"ר אולגה צ'ונטונוב

מדור הוראה, הערכה ומבחנים

04-8293215
ד"ר גלית בוצר, ראש מדור, יועצת הוראה

04-8292019
ד"ר אירית ורטהיים, יועצת הערכה

מדור הכשרת סגל הוראה

04-8292275
ד"ר עליזה מלק, ראש מדור, יועצת הוראה

מדור אולפן

04-8292390
עמי הרטשטיין, ראש מדור, צלם ועורך

מדור משאלים, מבחנים ומנהלה

04-8292491
דפנה ילינק, ראש מדור, רכזת מנהלית