מתרגלים מצטיינים

פרס אלפרד ויהודה וייסמן ופרס מיוריאל ודוד ג’קנאו

פרסי מתרגלים מצטיינים