חוברת למתרגל/ת בטכניון

"היום היה לי את התרגול על תורת השיערוך, והסברתי את ההטייה של משערך סטטיסטי דרך האנלוגיה לתהליך איפוס רובה כמו שהצעת. בדיעבד, זאת הייתה אחלה דוגמה ומההתרשמות שלי כולם הבינו ישר על מה מדובר". מעוניינים בעוד הצעות – מוזמנים להיעזר בחוברת למתרגל/ת

http://promoteach.net.technion.ac.il/files/2017/01/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf