נוהל טיפול בבחינות רב-ברירה במרכז לקידום הלמידה וההוראה

צוותי הוראה המעוניינים להיעזר בשירות המרכז להכנת גרסאות (טורים) ובדיקת מבחני רב-ברירה, מתבקשים לפעול לפי הנוהל המפורט להלן.

שלב א: הרשמה לערבול ובדיקה של מבחן רב ברירה בטופס מקוון

 • יש למלא את הטופס המקוון מטה.
 • אנא מלאו את הטופס בשלב מוקדם ככל האפשר, כך שצוות המרכז יוכל להיערך בהתאם.
 • אנו ממליצים שהכנת גרסאות המבחן תתבצע במרכז (ולא באופן עצמאי), כך הבדיקה מתבצעת על בסיס קוד ערבול והינה יעילה יותר, אך קיימת אפשרות לבדוק גם מבחנים שלא עורבלו במרכז.

שלב ב: הכנת טופס מבחן רב-ברירה

 • ניתן לכלול במבחן 80 שאלות לכל היותר, ובכל שאלה עד 6 היגדים (מסיחים).
 • בטופס התשובות, על הסטודנטים לסמן תשובה אחת בלבד. מערכת הבדיקה אינה מאפשרת בדיקת שאלה בה סומנה יותר מתשובה אחת.
 • מומלץ לא לאפשר בחירה בין שאלות. מערכת הבדיקה אינה מאפשרת זיהוי אם הסטודנטים אכן בחרו או לחילופין ענו על כל שאלות המבחן.
  אם בכל זאת מאפשרים בחירה בין שאלות, אנו מבקשים לעשות שימוש ב- 5 מסיחים לכל היותר ולהנחות את הסטודנטים כי בשאלות עליהן בחרו שלא לענות, עליהם לסמן בטופס התשובות את תשובה ו’.

שלב ג: הגהה וערבול

 • צוותי הוראה המעוניינים להיעזר בשירותי הגהה וערבול, מתבקשים להעביר למרכז קובץ word של המבחן, ובכל שאלה למקם את התשובה הנכונה ראשונה! – זהו קובץ מקור ממנו יופקו הטורים והוא אינו מיועד לשכפול.
 • שליחת קבצי מבחן במייל תתבצע כאשר קבצי המבחן מוגנים בסיסמא. תיאום סיסמא יתבצע מול צוות המרכז.
 • יש להעביר את המבחן בהקדם האפשרי ולכל המאוחר 10 ימים לפני מועד מסירת המבחן לשכפול.
 • אנא וודאו שהגרסה ששלחתם היא הסופית. תיקון המבחן לאחר הכנת הטורים דורש ערבול מחדש.
 • באחריות צוות הקורס לבדוק היטב את קבצי הטורים המתקבלים מהמרכז לאחר הערבול.

 שלב ד: שאלוני המבחן וטפסי התשובות

 • שיכפול שאלוני המבחן הינו באחריות צוות ההוראה/מזכירות הפקולטה. צוות המרכז לא מטפל בשכפול.
 • יש להעביר את שאלוני המבחן לשכפול במזכירות לימודי הסמכה (טל. 3002 דינה מלכה). יש לציין במפורש, כי נדרשים טפסי תשובות של המרכז לקידום הלמידה וההוראה.
 • אין לצלם את טפסי התשובות במכונת צילום באופן עצמאי. יש להשתמש אך ורק בטפסים המקוריים אשר נמסרו ע”י מזכירות לימודי הסמכה, ומותאמים במיוחד לבדיקה הממוחשבת. לא ניתן לבצע בדיקה במרכז במידה ונעשה שימוש בטפסים שאינם מקוריים.

 שלב ה: בדיקת מבחן

 • עם סיום המבחן, יש להביא את טפסי התשובות המלאים בלבד, ללא שאלוני המבחן.
 • במידה והמבחן לא עבר ערבול, יש למסור מפתח תשובות בצמוד לטפסי הבחינה.
 • יש למסור את הטפסים לידי גב’ דפנה ילינק במרכז לקידום הלמידה וההוראה: אולמן 215, טל. 2726, דוא”ל:  CheckExam@technion.ac.il.
 • מסירת הטפסים תתבצע בימים א-ה, בין השעות 8:30 עד 14:00. מומלץ לתאם הגעה מראש.
 • דו”ח תוצאות בפורמט אקסל יישלח לצוות ההוראה, תוך 4 ימי עבודה מיום מסירת טפסי התשובות. הדו”ח כולל רשימת ציונים ונתונים סטטיסטיים שונים, כמו: התפלגות הציונים, ממוצע, מהימנות ועוד.

 לייעוץ בנושא הערכה ובניית מבחנים ניתן לפנות לד”ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il טל’ 3398.

הרשמה לערבול ובדיקה של מבחני רב ברירה במרכז לקידום הלמידה וההוראה

 • MM סלאש DD סלאש YYYY
 • MM סלאש DD סלאש YYYY