שדרוג ופיתוח מעבדות הוראה בטכניון – רב שיח ושיתוף רעיונות

לקורסי המעבדה תפקיד חשוב מאוד בחינוך גבוה במדעים וטכנולוגיה ובהכשרה של בוגרי ובוגרות הטכניון. הלמידה במעבדה נותנת לסטודנטים הזדמנות לפתח, באופן פעיל, מיומנויות חקר מדעי-טכנולוגי החיוניות ללימודיהם בהמשך, לצד פיתוח מיומנויות כגון עבודת צוות, ניהול זמן, הצגה מדעית, ועוד.

המרכז לקידום הלמידה וההוראה מזמין אתכם, אנשי סגל הוראה במעבדות מכל הפקולטות (חברי סגל, מנהלי מעבדות וכל מי שמוצא עניין בנושא), למפגש לקראת הגשת ההצעות לקול הקורא של המשנה הבכיר לנשיא הטכניון. במפגש נדון בקווים מנחים ונביא דוגמאות מהטכניון ומהעולם לפיתוח ושדרוג מעבדות ההוראה, תוך יישום גישות פדגוגיות חדשניות בלמידה, הוראה והערכה שיקדמו למידה משמעותית.

נושאי המפגש:

  • פתיחה וסבב היכרות
  • דוגמאות לחדשנות פדגוגית בהוראת מעבדות
  • רב שיח בקבוצות על דילמות/ סוגיות שונות בהוראת מעבדות
  • סיכום רב שיח
  • התייעצויות בנוגע להצעות לקול הקורא

במידה ואתם מתכננים להגיש הצעה במסגרת הקול הקורא לשדרוג ופיתוח מעבדות הוראה תשפ”ג של המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, אנא הביאו את טיוטת ההצעה למפגש לשיתוף. בסוף המפגש יוקדש זמן להתייעצות עם הצוות הפדגוגי של המרכז בנוגע להצעות.

 

הרשמה ליום חשיבה מעבדות הוראה

שם(חובה)
הצגה במהלך המפגש(חובה)
נושאי עניין עבורי:(חובה)