קול קורא 6 – התוכנית התלת שנתית

התכנית לתמיכה בלמידה דיגיטלית, אשר הושקה בשנת 2020 עם יישום החלטות המל”ג והות”ת בתחום, הינה תוכנית אשר שמה למטרה לפעול להקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית בחינוך הגבוה בישראל. בתוך כך הוגדרו יעדי התכנית הכוללים את:

 • יישומן של תשתיות טכנולוגיות
 • פיתוחן של תשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי (הכשרה, תמיכה, פיתוח)
 • שילובם של כלים חדשניים ללמידה דיגיטלית
 • בניית מערכי מעקב, בקרה, איסוף נתונים ומחקר לטובת הערכה ופיתוח הלמידה הדיגיטלית

תכנית זו משתלבת היטב עם חזון הטכניון, הרואה בתהליכי שילוב כלים דיגיטליים בהוראה ולמידה ביטוי נאמן לשאיפה “להיות אוניברסיטת מחקר מדעית-טכנולוגית בין עשר המובילות בעולם בפיתוח הון אנושי, מנהיגות ויצירת ידע, הפועלת לקידום מדינת ישראל והאנושות”. ההשקעה בכלים אלה מהווה “אמצעי לקידום חדשנות בחינוך המדעי-הנדסי ולשדרוג הלמידה של הסטודנטיות והסטודנטים בקמפוס ומחוצה לו”.

בנוסף להגדרתן של מטרות העל, הנהלת הטכניון זיהתה ארבע מטרות נוספות ללמידה טכנולוגית, המיושמות אף הן במסגרת התכנית:

 1. קידום למידה משמעותית – ליצירת חווית למידה משמעותית והעמקת הידע הדיסציפלינארי
 2. קידום למידה רציפה – שילוב פעילויות אקטיביות ומדידות של הסטודנט בתהליכי הלמידה לעידוד למידה רציפה ולחיזוק האחריות ועצמאיות של הסטודנט
 3. רכישת מיומנויות המאה-21 – פיתוח יכולות ומיומנויות גמישות המאפשרות השתלבות בשוק העבודה החדש והתמודדות התמורות בעולמות הידע המשתנים
 4. מתן גמישות לסטודנטים – בזמן, במרחב ובמבנה תכניות הלימוד

יישום התוכנית בטכניון

במסגרת יישום התוכנית בטכניון מתבצע קידום תהליכי דיגיטציה של כ- 40 קורסים מפקולטות שונות, אשר נבחרו באופן שמבטיח את השגת היעדים הבאים:

 • הוספה של נדבך דיגיטלי משמעותי ללמידה
 • יצירת תהליכי השפעה רחבים במוסדות ההשכלה הגבוהה על ידי שילוב תהליכי למידה דיגיטליים במגוון רחב של סוגי קורסים ותחומי לימוד (יצירה של אשכולות קורסים שונים)
 • יצירת מעגלי השפעה רחבים תוך פקולטיים מעבר לשינוי תהליכי הלמידה וההוראה בקורסים המשתתפים בתכנית

קורסים המשתתפים בתכנית יקבלו מימון להוצאות שוטפות הכוללת בין היתר רכישה של תוכנות ללמידה, רכישה של ציוד טכנולוגיה להוראה, סיוע במימון פעילות תומכת הוראה (כגון בניית והתאמת תכנית ללימוד ולמידה בשילוב כלים דיגיטליים).

המרכז לקידום הלמידה וההוראה אחראי על יישום התכנית ועל תהליכי ההכשרה והערכה הכלל טכניוניים. המרכז מבצע זאת באמצעות יישום מודל מעצבי הלמידה הפקולטיים ובמסגרת עבודה פרטנית עם קורסים בפקולטות השונות. כמו כן, המרכז אחראי על תהליכי המחקר, המדידה והערכה המלווה בעזרת חוקרים מומחים בתחומי הערכה חינוכית. במסגרת זו, הוא גם מעודד את קיומם של מחקרים העוסקים בפיתוח ויישום של כלים פדגוגיים חדשניים בקורסים השונים, במטרה להרחיב ולשכלל את הידע המקצועי והמדעי בתחום.