משאבים בהוראה ובלמידה

הנחיות לכתיבת סילבוס (טכניון)

תבנית ריקה בעבריתתבנית ריקה באנגליתהנחיות לכתיבת סילבוס (עברית) ; הנחיות לכתיבת סילבוס (אנגלית)

השלמות לסילבוס היברידי

דוגמאות לכתיבת סילבוס ממוסדות אקדמיים מובילים בעולם

BerkeleyCarnegie Mellon University

תכנון קורס

Course DesignCourse Transformation Guide_

מודל לתכנון קורס במתכונת היברידית

Lesson Planning

מתרגלים

חוברת למתרגל/ת