יוזמות פדגוגיות – סמסטר חורף תשפ”ד

המרכז לקידום הלמידה וההוראה רואה חשיבות רבה בפיתוח ושיפור כלי למידה והוראה, וזאת בשיתוף עם צוותי ההוראה בפקולטות השונות. המרכז מציע סיוע בשדרוג קורסים קיימים או בפיתוחם של קורסים חדשים. הסיוע יינתן בדמות יחידות תעסוקה, תמיכה כספית, ליווי וסיוע מקצועי ומתמשך של אנשי המקצוע ושימוש בתשתיות העומדות לרשות המרכז.

יוזמות פדגוגיות ופעילות תומכת הוראה הינן פעילויות המכוונות לשדרג, לפתח, ולשכלל את אופני הלמידה וההוראה טכניון. היוזמות יכולות לעודד למידה רציפה, למידה עצמאית ומעמיקה, נגישות למידע וידע, רכישת כישורים רכים ומיומנויות המאה ה-21 ועוד. פיתוח היוזמות יכולה להיות מלווה בשילוב מגוון כלי הוראה טכנולוגיים, שימוש בפלטפורמות אינטרנטיות וכלי מולטימדיה ותקשורת.

קריטריונים לקבלת תמיכה:

על הבקשה לעמוד בתנאי הסף הבאים:

  • פיתוח פדגוגי ושדרוג תשתיות הקורס – התמיכה תינתן לפעילויות שדרוג ושינוי תשתיתיות אשר ישרתו את צרכי ההוראה והלמידה בקורס מספר שנים קדימה
  • תמיכה מדיקן הפקולטה – מכיוון שמדובר בשינוי תשתיתי מהותי, היוזמה חייבת לקבל תמיכה ואישור מדיקן הפקולטה. המרכז לא יוכל להמשיך לתקצב את הפעילות לאחר הסמסטר בו אושרה היוזמה (כלומר התמיכה היא חד פעמית ולא תינתן בסמסטרים העוקבים)
  • הבקשה מתייחסת ליוזמות שיוטמעו בסמסטר העוקב או בתום הסמסטר הקרוב, זאת בכדי לאפשר זמן לתכנון, הכנת המשאבים ואופן ההטמעה
  • במידה וההצעה זוכה בתמיכה, מגישי הבקשה מתחייבים להעביר למרכז לקידום הלמידה וההוראה דיווח אודות תהליכי השינוי בקורס, במהלך ועם סיום התהליך.

התהליך:

  1. הגשת תיאור כללי של היוזמה על ידי מרצה אחראי (או נציג צוות הקורס בצירוף מכתב תמיכה ממרצה אחראי) בטופס המופיע מטה עד לתאריך 09.11.2023
  2. פגישה של מרצה אחראי עם יועצ.ת הוראה לצורך שיח על היוזמה ומילוי משותף של טופס בקשה למימון יוזמה פדגוגית
  3. קבלת מכתב תמיכה מדיקן הפקולטה
  4. קבלת תשובה רשמית מהמרכז לקידום ההוראה והלמידה עד תאריך ה – 09.12.2023

 

 

טופס פנייה להשתתפות בפרויקט יוזמות פדגוגיות:

שם(חובה)
תפקיד(חובה)

Max. file size: 35 MB.
אנא תארו מהו השינוי הפדגוגי המהותי שאתם מציעים בהשוואה למצב הקיים? כיצד הוא משפיע על ההוראה והלמידה בקורס? ומדוע הוא שינוי תשתיתי לדעתכם.