הוספת משתלמים חדשים לאתר השתלמות קיים

  • על מנת לבדוק מהו המספר המזהה של האתר: היכנסו לאתר ההשתלמות ובדקו מה הספרות הרשומות בשורת כתובת האתר (בסוף). למשל: https://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=1234 המספר המזהה הוא 1234.
  • Max. file size: 20 MB.
  • הורידו את הקובץ הבא: תבנית קובץ עבור פרטי משתלמים ומלאו אותו במדוייק. לאחר מכן, העלו את הקובץ לטופס. שימו לב, הקובץ חייב להכיל את כל הפרטים עבור כל המשתלמים.