תרשים – היחס בין שימוש בכל צורה של תמריץ לבין אי שימוש בתמריצים

חזור למאמר.