תרגול מסכם בקורס פיזיקה 2

המתרגל רון בסלר בקורס פיזיקה 2 המחיש, במהלך הסמסטר, לסטודנטים כיצד המושגים והעקרונות שנלמדים בקורס קשורים לעולם המציאות. באמצעות גיליונות חימום שכתב כל שבוע, כיוון את הסטודנטים לחזור על חומר ההרצאה לפני התרגול כך שהסטודנטים הגיעו לתרגול מוכנים.  הוא הפך כל תרגיל לסיפור מוחשי באמצעות הדגמות ויצירת הקשר לתופעות אמיתיות.

כך למשל בשיעור של כח לנץ הסביר איך עובד מכשיר ה-Cyclotron בעזרת דוגמא לטיפול רפואי מוביל בתחום הסרטן Protons Beam Therapy. שאלות בנושא קבלים עסקו בהטענת טלפונים ובאופן הפעולה של אפקטים במוזיקה ועוד….

אנו מברכים את רון על היוזמות המבורכות ומצפים להמשך.