סדנה למרצים של תוכנית MBA בטכניון

השבוע קיים המרכז סדנה למרצים של תוכנית MBA בטכניון. הנושאים עסקו בתכנון קורס ובאסטרטגיות לקידום ההבנה של הסטודנטים.