הכשרה להוראה למתרגלים חדשים ומתרגלות חדשות

“אני רוצה להודות לכם על הסדנא המדהימה(! ) להכשרת המתרגלים. הסדנה נתנה ביטחון עצמי וטיפים חשובים גם לחיים! “. כך כתבה מתרגלת, שהשתתפה בסדנת הכשרה להוראה למתרגלים ומתרגלות, אשר יחלו לתרגל בסמסטר חורף, תשע”ט . הסדנה נערכה במרכז לקידום הלמידה וההוראה. הסדנה,  כללה הרצאות במליאה והתנסות בהוראה זוטא. במשך הסמסטר תערכנה תצפיות, ע”י צוות המרכז, בשיעורים של כל משתתפי הסדנה.