ביקורי משלחות במסגרת פרויקט ארסמוס

במסגרת פרויקט ארסמוס ביקרו  במרכז משלחות של מרכזי ההוראה מגרמניה ואיטליה

Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg (FAU)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg (FAU)
A visit from Politecnico di Torino
Politecnico di Torino