ביקורי משלחות במסגרת פרויקט ארסמוס

במסגרת פרויקט ארסמוס ביקרו  במרכז משלחות של מרכזי ההוראה מגרמניה ואיטליה

Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg (FAU)

Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg (FAU)

A visit from Politecnico di Torino

Politecnico di Torino