הווידאו כסוכן שינוי

ד"ר אולגה צ'ונטונוב הציגה במסגרת כנס מיט"ל את השימוש בווידיאו בטכניון.

בטכניון החל השימוש בווידיאו כמשאב משלים להוראה פנים אל פנים, אולם עם כניסתן של פדגוגיות חדשות וטכנולוגיות למידה מתקדמות הורחב השימוש בווידיאו בהתאם לאופיים של הקורסים. הקורסים המצולמים מהווים כלי חשוב ופופולרי ללמידה של הסטודנטים. ההרצאות מאפשרות לסטודנטים למידה מרחוק, השלמת חומרי לימוד במקרים של היעדרות מסיבות שונות, חזרה על החומר הנלמד, הכנה לקראת השיעור, הכנה לקראת מעבדה ועוד..  למרצים ניתנת אפשרות לשלב את ההרצאות המוקלטות במודלים חלופיים כמו הכיתה ההפוכה או קורסים מקוונים במלואם.

ניתן לצפות במצגת הכנס בקישור המצורף.