הכנת טורים ובדיקה ממוחשבת של בחינות מסוג רב-ברירה

במרכז לקידום הלמידה וההוראה ניתן להכין טורים ולבצע בדיקה אוטומטית של בחינות מסוג רב-ברירה. התוצאות מלוות בדו"ח למרצה הכולל רשימת ציונים ונתונים סטטיסטיים שונים כמו: התפלגות ציונים, ממוצע, מהימנות, דרגת הבחנה ורמת הקושי של השאלות.

בנוסף, ניתן לערבל מבחן (להכין גרסאות מבחן / טורים), על פי צרכי המשתמש.