אודות המרכז

אודות המרכז – עמוד מונגש

הטכניון שואף, מאז הקמתו, למצוינות בהוראה ובמחקר. תפקידה של האקדמיה הינו ליצור ולהפיץ ידע ולהוראה טובה חשיבות רבה בהפצת הידע. תמיכה והנחייה פדגוגית חשובים למרצים באקדמיה, אשר מומחיותם היא בדרף כלל בתחום התוכן ולא בפדגוגיה ובדידקטיקה. תפקידו של המרכז לקידום הלמידה וההוראה לסייע למרצים לקדם ולשפר את הוראתם, להתמודד עם גישות הוראה חדשות, לגוון ולהעשיר את ההוראה שלהם  ולהפוך  את הלמידה ליעילה ומאתגרת.

 

קידום המצוינות בהוראה ובלמידה

סדנאות

ייעוץ אישי לחברי סגל

ימי עיון

שילוב טכנולוגיות בלמידה ובהוראה

סטודנטים המורגלים בשימוש באינטרנט בכל תחום בחייהם, מצפים מן המרצים לשלב במסגרת ההוראה שלהם מודלים פדגוגיים חדשים וטכנולוגיות חדשות, אשר יסייעו לשפר את איכות ההוראה והלמידה.

תמיכה בתכנון ועיצוב אתר קורס

צילום ועריכה של קורסים

טכנולוגיות למידה

הערכה ובדיקת מבחנים

המדור לבחינות והערכה

סריקת מבחנים והפקת דוחות ציונים

עריכת סקרים ייעודיים לבדיקת איכות ההוראה