אודות המרכז

הטכניון שואף, מאז הקמתו, למצוינות בהוראה ובמחקר. תפקידה של האקדמיה הינו ליצור ולהפיץ ידע ולהוראה טובה חשיבות רבה בהפצת הידע. תמיכה והנחייה פדגוגית חשובים למרצים באקדמיה, אשר מומחיותם היא בדרף כלל בתחום התוכן ולא בפדגוגיה ובדידקטיקה. תפקידו של המרכז לקידום הלמידה וההוראה לסייע למרצים לקדם ולשפר את הוראתם, להתמודד עם גישות הוראה חדשות, לגוון ולהעשיר את ההוראה שלהם  ולהפוך  את הלמידה ליעילה ומאתגרת.

קידום המצוינות בהוראה

סדנאות הכשרה להוראה חברי סגל חדשים: סדנאות ייעודיות לחברי סגל בנושאים כמו הוראה יעילה, הערכה בכלל וכתיבת מבחנים בפרט, שימוש יעיל במצגות להוראה, תכנון ושימוש באתר מלווה לקורס, שימוש בערכות הצבעה ( clickers ), למידה פעילה ולמידה בקבוצות. סדנאות ייעודיות לפקולטות.

ייעוץ אישי לחברי סגל: הייעוץ כולל צפייה בשיעורים, צילומי וידאו של השיעור בהתאם לצורך ומתן משוב. כמו כן ניתן לקבל ייעוץ בתכנון קורס, כתיבת מבחנים, שילוב טכנולוגיות בהוראה והפעלה של יוזמות חדשות בתחום ההוראה.

ימי עיון: עריכת ימי עיון בנושאי הוראה, הערכה, תקשוב וטכנולוגיות למידה.

שילוב טכנולוגיות בלמידה ובהוראה

סטודנטים המורגלים בשימוש באינטרנט בכל תחום בחייהם, מצפים מן המרצים לשלב במסגרת ההוראה שלהם מודלים פדגוגיים חדשים וטכנולוגיות חדשות, אשר יסייעו לשפר את איכות ההוראה והלמידה.

תמיכה בתכנון ועיצוב אתר קורס: המרכז אחראי על מתן תמיכה פדגוגית וטכנית בכל הנוגע לתכנון, עיצוב ושימוש במערכת Moodle, מערכת לניהול הלמידה. המרכז מסייע בתכנון ובנייה של קורסים ברמות תקשוב שונות.

צילום ועריכה של קורסים: המרכז אחראי על צילומי קורסים באמצעות מערכת Panopto, המאפשרת תיעוד וסנכרון של מגוון מקורות מידע מבוססי וידאו. כמו כן, מסייע המרכז בהפקה של סרטי לימוד והדרכה, לדוגמא למעבדות והפקה של MOOCs. לרשות המרכז צוות צילום ושני אולפני צילום בהם נערכים הצילומים.

ערכות הצבעה  (clickers): לרשות חברי הסגל ערכות הצבעה ללמידה פעילה ועריכת דיונים בכתות גדולות. המרכז אחראי על מתן תמיכה פדגוגית וטכנית בכל הנוגע לשימוש בערכות.

הערכה ובדיקת מבחנים

המדור לבחינות והערכה: המדור מסייע בהטמעה של תהליכי הערכה המתבססים על סטנדרטים מקצועיים בתחום ההערכה והבחינות. צוות המדור מסייע במתן הנחיות והמלצות לכתיבה ובדיקה של מבחנים אקדמיים, מתן הדרכה להכנת מפרט מבחן, קריאה והגהה ביקורתית של המבחן וניתוח תוצאות המבחנים לצורך שיפור ההוראה והלמידה בקורס. כמו כן, ניתן סיוע בפיתוח והטמעה של כלים להערכה חלופית בהוראה ובכלל זה במעבדות ובפרויקטים.

סריקת מבחנים והפקת דוחות ציונים: במרכז ניתן שרות הכולל ערבול מבחנים, סריקה של טפסי בחינות מסוג רב ברירה והפקת דו"ח ציונים ונתונים סטטיסטיים שונים.

עריכת סקרים ייעודיים לבדיקת איכות ההוראה: המרכז אחראי על ביצוע משאלים להערכת איכות ההוראה ובכללם משאל המרצה ועל עיבוד וניתוח נתוני המשאל ופרסום התוצאות.