המרכז לקידום הלמידה וההוראה

 

תפקידה של האקדמיה הינו ליצור ולהפיץ ידע ולהוראה טובה חשיבות רבה בהפצת הידע. חוקת הטכניון קובעת כי תפקיד המוסד 'להפיץ הדעת בדרך ההוראה, לקדם את הדעת בדרך המחקר'.  מחקר, למידה והוראה הם המרכיבים העיקריים של המוסד האקדמי. חשוב לראות בהוראה יעוד שהינו שווה ערך למחקר ומכאן להקדיש לכך את מלוא הזמן הנדרש. שילוב של השניים עשויי להביא להפריה הדדית בין שני תחומים אלו. הוראה והנחייה במוסד אקדמי מתבססים על מחקר ברמה גבוהה. זה המרכיב הייחודי בהוראה באוניברסיטה ולדעתי אף מקור הכוח העיקרי של המרצה. פעילות מתמשכת במחקר יצירתי מקרינה איכות מיוחדת על אופי ההוראה בכיתה ומעניקה לסטודנטים עניין ועומק שלא תמיד מצויים בספרי הלימוד.

ההתפתחויות המהירות והשינויים בתחום המדע  בכלל ובתחום החינוך המדעי וההנדסי בפרט מחייב אותנו לשנות ולהתאים את הלמידה וההוראה כך שייצגו שינויים אלו.  תפקידו  של המרכז לעזור למרצים להתמודד עם האתגרים והשינויים ולסייע  להם להפוך את ההוראה ליעילה ומאתגרת. (ד"ר אביגיל ברזילי).